IX. Abstracte Definities

Als religies door de staat gelijk behandeld moeten worden, wordt het noodzakelijk om abstracte definitieve termen aan te wenden om de diversiteit van religieuze verschijnselen te omvatten. Een dergelijk gebruik van abstracte taal, dat als “klinisch” kan worden gezien in de zin dat deze niet vervuild is door de bepaalde tradities en vooroordelen van enige religie, zal er per se niet in slagen om alle wezenlijke kenmerken van enig specifiek geloof te omvatten. Het zal noch alle cognitieve noch alle emotionele aspecten van geloofsovertuiging, symbolisme en instellingen omvatten. Deze sociale wetenschappelijke benadering maakt objectieve vergelijking, analyse en uitleg mogelijk maar brengt niet de hele inhoud over van de innerlijke betekenis of emotionele aantrekkingskracht die een religie voor haar eigen aanhangers heeft.

X. De Bestanddelen van Moderne Definities
DOWNLOAD HET WITBOEK