XXVIII. Wereld-Bevestiging in Nieuwe Religies

Wereld-bevestigende religies ontmoeten intolerantie zelfs hoewel ze over het algemeen proberen om verlichte seculiere waarden te bevestigen. Niettegenstaande hun algemeen positieve oriëntatie ten opzichte van de wereld, kunnen ze ook een missie hebben om sociale hervormingen te propageren, vooral op die gebieden van het leven zoals gezondheidszorg, onderwijs en religieuze vrijheid, die de kern van hun eigen kenmerkende waarden zijn. Het kernpunt van de tegenstand die ze ontmoeten, is dat dit soort religie wordt gepresenteerd als een middel op zich om de voordelen te realiseren van het soort, dat geassocieerd wordt met het alledaagse succes op het gebied van gezondheid, bekwaamheid, efficiënt werken, toegepaste intelligentie, en mogelijk zelfs rijkdom – in het algemeen, een betere ervaring van het leven in de wereld. Door traditionalisten worden dergelijke dingen beschouwd als te werelds om tot de juiste bezigheden van religie te behoren – vandaar de beschuldiging dat dit soort bewegingen “helemaal geen religies zijn”. Deze religies verwerpen in het algemeen de traditionele en emotionele aspecten van het algemene christendom. Ze worden gekenmerkt door een meer systematische en rationele benadering van het spirituele en zien samenhang tussen spirituele kennis en de dagelijkse verbetering van persoonlijke omstandigheden. Als verschillende religies gebruiken ze natuurlijk verschillende technieken waarmee spirituele energieën vrijgemaakt kunnen worden en verklaren ze hun successen in verschillende termen en met verwijzing naar hun eigen leerstellingen. Sociologisch, en zeker vanuit het gezichtspunt van religieuze vrijheid en mensenrechten, bieden deze religies mensen echter een onderscheidende interpretatie van leven en de geest. Ze claimen allemaal een praktische bevestiging door het aanbieden van een methode om hogere spirituele staten te bereiken, waarvan de effecten tot uiting komen in praktische dagelijkse psychische en materiële voordelen. Sommige van de eerste voorbeelden van wereld-bevestigende religies gebruikten een christelijk overzicht om hun oriëntatie voor te leggen – christian science en verschillende New Thought instanties, zoals unity en divine science, zijn voorbeelden. Meer recente religies die we als wereld-bevestigend kunnen zien, zijn niet afgeleid van de christelijke traditie. Hieronder zou Scientology kunnen vallen, terwijl in andere gevallen een wereld-bevestigende oriëntatie afgeleid is van oosterse religie, zoals in het geval van Soka Gakkai (nichiren boeddhisme) en transcendentale meditatie van de maharishi.

XXIX. De Houding van Tegenwoordige Nieuwe Religies
DOWNLOAD HET WITBOEK