XIV. Diversiteit onder Religies: Het Boeddhisme

Het boeddhisme springt eruit als een groot voorbeeld van een religie die de zwijgende veronderstelling tart, dat een religie per se monotheïstisch is. Het boeddhisme is geen systeem van een monotheïstische geloofsovertuiging en zelfs in die takken van het boeddhisme die sterk overtuigd zijn van het idee van Boeddha zelf als redder, zoals bijvoorbeeld in de jodoshu en jodoshinshu pure land sekten in Japan, beschouwen deze ideeën de Boeddha niet als een schepper-god. Het boeddhisme ontkent in het algemeen het bestaan en de activiteit van een aantal goden niet en terwijl ze in sommige boeddhistische sekten het voorwerp van aanbidding en boetedoening zijn, worden ze geen essentiële rol toebedeeld in de gang van zaken als opgenomen in de boeddhistische leerstellingen en worden ze inderdaad, net als mensen, bezien als zijnde onderhevig aan de wetten van karma en reïncarnatie. Om het karakter van boeddhisme te illustreren, volgt nu een korte uiteenzetting over de leerstellingen van het theravada-boeddhisme, het boeddhisme van Sri Lanka, Birma, Thailand en Cambodja, wat door westerse geleerden algemeen als de oudste traditie wordt gezien.

XV. Theravada-boeddhisme
DOWNLOAD HET WITBOEK