IV. Cultuurgebondenheid in de
Definitie van Religie

Het aantal religieuze varianten, waaraan de principes van tolerantie en non-discriminatie werden verleend, was aanvankelijk nogal gering, en omvatte slechts een beperkt aantal christelijke gezindten en minder rechtvaardig, de Joden. Het begrip van waar een religie uit bestond, was gebaseerd op deze verschillende joods-christelijke bewegingen. Religie als zodanig werd beschouwd als zo ongeveer gelijk aan het christendom en de religieuze experts waren theologen die zelf overtuigde christenen waren. Zij waren het die traditioneel zorgden voor de definities van waar een religie uit bestond en hun begrippen waren onvermijdelijk uitsluitend in christelijke termen gevat. Hoewel de definities van religie van theologen vooral als geleerd beschouwd kunnen worden, hebben ze echter hun invloed op andere meer praktische gebieden, niet het minst op rechtszaken, soms met zeer onrechtvaardige gevolgen. Een voorbeeld van het absurde gevolg van het gebruik van een wettelijk aangenomen enge cultuurgebonden definitie is een Engelse rechtszaak uit 1754, toen een rechter, Lord Hardwicke, oordeelde dat, hoewel religie een menslievend onderwerp was, het onderwijzen van de joodse leer dat niet was, en hij oordeelde dat de gelden die een erflater had nagelaten voor het onderwijs in de joodse leer in plaats daarvan moesten worden gebruikt voor het onderwijs in de christelijke leer. Voor de rechtbanken uit die tijd hield de term “religie” niet het jodendom in maar alleen het christendom.

V. Moderne Definities van Religie
DOWNLOAD HET WITBOEK