XXXIII. Tot Slot

Net zoals geleerden zich de hedendaagse diversiteit in de tegenwoordige samenleving hebben gerealiseerd, zo wordt het noodzakelijk, als de basismensenrechten van vrijheid van godsdienst behouden moeten worden, dat oude stereotypen van waar een religie nu precies uit bestaat, opzij gezet worden. In een cultureel pluralistische wereld kan religie, net als andere sociale verschijnselen, vele vormen aannemen. Wat een religie nu precies is, kan niet bepaald worden door de toepassing van begrippen die aan één bepaalde traditie ontleend zijn. Slechts een grotere mate van abstractie, superieur aan elke bepaalde cultuur en elke bepaalde religie, kan binnen één referentiekader de mate van diversiteit van tegenwoordige religieuze bewegingen omvatten. Net zoals de concrete verschijnselen van één bepaalde religie niet mag worden toegestaan de noodzakelijke stijl van andere geloven voor te schrijven, zo moet ook de gebruikte taal zo min mogelijk verontreinigd zijn door specifiek culturele bijbetekenissen. Met dit doel en in het belang van rechtvaardigheid bij zaken betreffende religies werd de inventarisatie van mogelijkheden vervaardigd, die hierboven is weergegeven [Sectie 11]. Alleen met een dergelijk middel, bewust geconstrueerd om én de ontwikkelende aard van religie én om de verschillende facetten van denken onder aparte categorieën onder te brengen, valt te verwachten dat de verscheidenheid aan hedendaagse religies de aandacht krijgt die ze verdient.

Bryan Ronald Wilson
28 april 1995
Oxford, Engeland

Auteur
DOWNLOAD HET WITBOEK